„Como Milano nyereményjáték”
NYEREMÉNYJÁTÉK játékszabályzat

A játék szervezője

A játék szervezője a BL Óraszalon Kft.(2040 Budaörs, Sport utca 2-4., továbbiakban Szervező).

Részvételi feltételek

A játékban részt vehet minden magyarországi címmel rendelkező, 18. életévet betöltött természetes személy (továbbiakban Játékos), aki

  • Válaszol BL Óraszalon Facebook oldalán a feltett kérdésre

 

  • a részvétellel a jelen szabályzatban írt valamennyi feltételt elfogadja


A játékban nem vehetnek részt a Szervező és a Lebonyolító munkatársai és azok közeli hozzátartozói.

A játék időtartama

A játék időtartama 2019. 09. 13. 12:00-2019.09.20 14:55.

Nyeremények és sorsolás

A játékban részt vevő Játékosok között Como Milano CM013.105.2RD2 karóra kerül kisorsolásra 2019. szeptember 20-án 15:00-kor.
A nyertes véletlenszerű sorsolása online sorsoló programmal történik. Amennyiben a nyertesek nem veszik át a nyereményüket nem sorsolunk pótnyertest.

A nyertes értesítése

A nyertes nevét a Szervező a sorsolást követően BL Óraszalon weboldalán teszi közzé. A nyertest a Szervező privát üzenetben értesíti. A nyertes, ha nem jelentkezik az üzenetben megjelölt határidőig, a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyeremények átvétele

A nyeremény átvételére két lehetőség van, melyről a Szervező e-mail üzenetben tájékoztatja a nyerteseket:

  1.       Személyesen a BL Óraszalon valamelyik üzletében, a BL központi irodájában.(1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 56/b.)
  2.       Postai kiküldés Magyarországon belül

Adatvédelem

A nyereményjátékokkal kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. A nyereményjátékban résztvevő játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező és lebonyolító, mint adatfeldolgozó a személyes adataikat (teljes név, e-mail cím) abból a célból kezelje és dolgozza fel, hogy a nyereményjáték nyertesét megállapítsa és értesítse, illetve nyertesség esetén a rajongói oldalon a nyertes nevét nyilvánosságra hozza. Valamint a későbbiekben számukra marketingcélú üzeneteket küldhessen. A nyertes további adatait (lakcím, telefonszám) kizárólag a nyeremény eljuttatása céljából kezeli és dolgozza fel.

A megadott adatok kezelője a szervező (BL Óraszalon Kft.) mint adatkezelő.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevő játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: info@oraszalon.hu címen.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-125853/2017.

Vegyes rendelkezések: A Facebook semmilyen formában nem vesz részt a promócióban. A nyertesek a válasz beküldésével a jelen szabályzatot elfogadják és hozzájárulnak, hogy a Szervező nevüket közzé tegye Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményjátékszabályzatot módosítsa. Amennyiben Szervező szabálytalanságot tapasztal a nyereményjátékot bármikor beszüntetheti.

 

Budapest, 2019. 09. 13.