A BL ÓRASZALON KFT TÖRZSVÁSÁRLÓI SZABÁLYZATA

 

 1. A csatlakozás feltételei

A törzsvásárlói rendszerhez bármely természetes személy  csatlakozhat, aki a BL Óraszalon üzleteiben kihelyezett kártyaigénylő adatlap kitöltésével önkéntesen megadja személyes adatait (név, születési hely és idő, lakcím, email-cím és telefonszám), aláírásával pedig  egyértelműen elfogadja a BL Óraszalon Kft Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatójában illetve a Törzsvásárlói szabályzatban foglaltakat.

 1. A kártyarendszer általános feltételei

 

A BL Óraszalon Kft törzsvásárlói kártyáját az a vásárló kaphatja meg, aki eleget tesz a csatlakozás valamennyi feltételének.

 

Az adatlap értelemszerű kitöltését és aláírását követően a kártyaigénylő adatlapot le kell adni a kiskereskedelmi egységben. Amennyiben az adatlap átvételre, az olvashatóság és az adatok teljessége tekintetében ellenőrzésre, majd ezt követően befogadásra kerül, az adatlapot leadó személy számára kiadásra/átadásra kerül:

 

 • egy 2000 Ft-os névértékű ajándékkártya, amelyet az adatlapot kitöltő személy a következő vásárlásakor azonnali kedvezményként érvényesíthet. A kártya névértéke teljes egészében levásárolandó, készpénzre nem váltható és részleges készpénzes visszatérítés sem lehetséges. A kártyát bármely a kiskereskedelmi egységben található áru vásárlására fel lehet használni, de szolgáltatások igénybevételére nem. Beváltható a kártya kiadását követő naptól, a törzsvásárlói kártya bemutatása mellett.

 • egy a kitöltött adatlaphoz hozzárendelt törzsvásárlói kártya. A kártya személyre szóló és sorszámozott. A törzsvásárlói kártya át nem ruházható, a kártyát tulajdonosa vagy annak közeli hozzátartozói használhatják.

A törzsvásárlói kártya nem fizetőeszköz, kizárólag jelen feltételekben rögzített jogokat biztosítja. Első használata a kártya kiadását követő napon lehetséges.

 

 1. A törzsvásárlói kártyák kedvezménye és használata

 


Vásárláskor, fizetés előtt az érvényes törzsvásárlói kártyát bemutató vásárló az óra illetve ékszer bruttó fogyasztói árából 5 % kedvezményt kap.

 

Ha a törzsvásárlói kártya kiadási napját követő 2 év alatt a törzsvásárlói kártya birtokosa igazolható módon legalább 300000 Ft összértékben vásárol a

BL Óraszalon Kft. boltjaiban, egyszeri, + 5 %-os kedvezménybónuszt kap a törzsvásárlóknak járó 5 %-os kedvezményen felül.

 

A törzsvásárlói kedvezmény a BL Óraszalon Kft. üzleteiben vehető igénybe, kivétel ez alól a Liszt Ferenc Repülőtéren  illetve a Premier Outletben üzemelő boltok.Akciós vagy leértékelt óra vásárlásakor a törzsvásárlói kártya által nyújtott kedvezmény nem vonható össze más egyéb kedvezménnyel, ilyen esetekben a vásárló döntése, hogy a két kedvezmény közül melyiket választja. A törzsvásárlói kártyával történő vásárlás esetén a kedvezményt csak a fizetést megelőzően bemutatott kártya esetén tudjuk biztosítani. Ennek elmulasztásával a vásárlást követően nem áll módunkban a nem érvényesített kedvezmény összegét visszafizetni. A Törzsvásárlói Kártyával való vásárlás sem összegszerűen, sem mennyiségileg nincs korlátozva, kizárólag csak a BL Óraszalon üzleteiben forgalmazott termékek vásárlására vehető igénybe, a készlet erejéig. Szolgáltatások igénybevételére nem érvényesíthető.

 

A törzsvásárlói kártyával rendelkező vásárló részére  - önkéntes felhatalmazás alapján - a BL Óraszalon Kft hírlevelet és egyéb marketing célú levelet küld.

 

 1. Elveszett vagy megrongálódott kártya pótlása, cseréje

 

 • A kártya pótlása, illetve cseréje a BL Óraszalon Kft üzleteiben történik, ahol a Kártyabirtokos az új kártyát a kártyaigénylő adatlap kitöltése után azonnal átveheti.

 • A kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az adatlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti kártya számát, vagy annak hiányában a kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név vagy csak a cím megadása, mert ez nem teszi lehetővé a letiltandó kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációjához a BL Óraszalon Kft nem talál kártyát nyilvántartásában, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

 • Az új kártyához a BL Óraszalon Kft 10 munkanapon belül hozzárendeli a korábbi vásárlói és vásárlási adatokat, innentől kezdve az új kártya a korábbival azonos feltételek mellett használható.

 • A kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett vagy megrongálódott kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

 

 1. Törzsvásárlói adatok kezelése, védelme


A törzsvásárlói kártya igénylője a regisztrációs lap aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a regisztrációs lapon megadott adatait, valamint a kártyával végrehajtott törzsvásárlói tranzakciókat a kibocsátó saját üzleti tevékenysége fejlesztése érdekében felhasználja, a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében kiértékelje, valamint a törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása céljából kezelje. A törzsvásárlói kártyát kibocsátó kijelenti, hogy az adatokat más adatkezelők részére nem továbbítja, és más adatkezeléssel nem kapcsolja össze, valamint a kártyabirtokos adatait az adatvédelemre vonatkozó, hatályos törvényi előírások betartásával tárolja és dolgozza fel. Az adatszolgáltatás önkéntes. A törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

 

 1. Felelősség

A BL Óraszalon Kft nem felel a kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.
A szabályzatban hivatkozott forintértékek minden esetben áfával növelt bruttó értéket jelentik.

 

Jelen szabályzat  2017. november 3-án lép életbe és visszavonásig érvényes.